PRAWA KLIENTA

Wykorzystaj swoje święte prawo do uczciwej i profesjonalnej obsługi oraz wiedzy i świadomości za co faktycznie płacisz!

Drodzy Państwo!
Pamiętajcie, że macie prawo do:

  1. Zażądania od Autoryzowanego Wykonawcy Certyfikatu Firmowego oraz okazania się przez fachowca wykonującego natrysk imiennym certyfikatem przeszkolenia w wykonywaniu tego typu prac, gwarantującego posiadanie profesjonalnej wiedzy technologicznej.
  2. Wglądu w kompletne Aprobaty Techniczne produktu wystawiane przez niezależne jednostki certyfikujące (np. I.T.B. – Instytut Techniki Budowlanej), dopuszczające danyprodukt do obrotu na rynku polskim, a w szczególności w ich części dotyczące klas palności i rodzaju piany.
  3. Wglądu w Atest PZH.
  4. Sprawdzenia zgodności pełnej nazwy handlowej oferowanego produktu z nazwą wpisaną do Aprobat i Atestów.
  5. Ustalenia poprawności etykiet na opakowaniach produktu w miejscu inwestycji.
  6. Zweryfikowania autentyczności produktu u producenta lub dystrybutora.
  7. Powiadomienia producenta lub dystrybutora o jakichkolwiek nieprawidłowościach.
  8. Zawarcia pisemnej umowy z Autoryzowanym Wykonawcą, potwierdzającej użycieoryginalnego produktu.
  9. Zgłoszenia producentowi lub dystrybutorowi faktu nieotrzymania od Wykonawcy w okresie dłuższym niż miesiąc po wykonaniu prac, wieloletniej gwarancji pisemnej na produkt, zawierającej specyfikację wykonanych prac oraz numery seryjne użytych opakowań.
  10. Wstrzymania lub odstąpienia od umowy z Wykonawcą w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności dokumentacyjnych lub materiałowych.

Bądź świadomy, co kupujesz.

Prawa klienta – Pobierz PDF