H2Foam Lite E

Jest to piana o podobnym zastosowaniu jak piana H2Foam Lite. Piana ta posiada otwartą strukturę komórek. Będąc produktem paroprzepuszczalnym zapewnia szczelność izolowanych pomieszczeń co wpływa na ekonomię użytkowania. H2Foam Lite E to piana podwyższonej gęstości i lepszym współczynniku lambda. Idealne rozwiązanie w budownictwie energooszczędnym i pasywnym. Nie gromadzi wody, zapewniając izolację najwyższej jakości, trwałą, o niezmiennych parametrach do końca życia budynku.
Pianka posiada wszystkie potrzebne badania w europejskich laboratoriach notyfikowanych, deklarację właściwości użytkowych wydaną zgodnie z normą zharmonizowaną EN 14315.

Główne właściwości pianki H2Foam Lite E (v8):

  • Otwarte komórki o gęstości ok. 8 kg/m3
  • ʎ = 0,037 (lambda deklarowana – uwzględniająca 25-letni efekt starzenia)
  • w 100% spieniana wodą
  • Nie zawiera HCFC, HFA, CFC, LZO, ani formaldehydu
  • Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ= 2,2
  • Absorpcja wody 0,3 kg/m2
  • Klasa A+ wg ISO 16000-9
  • Klasa palności E – w razie pożaru pianka jest samogasnąca, nie rozprzestrzeniająca ognia, nie spływająca, wydzielająca bardzo mało dymu (1% materii, 99% powietrza)